GRÀFIQUES

Aquí podeu veure una gràfica de dones assassinades per homes.

Hi voliem posar una gràfica de la violencia de la dona cap a l’home pero mirant ens donam conta que hi ha mes suport a la dona, per aixo en aquesta web feim veure que encara que no es pugui veure el home tambe pateix molt.

Ens hem de donar conta que com el nom indica es igualtat de genere, que feim suport a la dona y al home passi el que passi.